Ilocos region ARBOs increase profits amid the pandemic

DAR Assistant Regional Director Ma. Ana Francisco regularly visits ARBOs in Pangasinan to see how they are faring in their agri-businesses. She is seen here sampling and checking the dairy products of the Bantog Samahang Nayong Multi-Purpose Cooperative in Asingan.

Despite the continuing threat of COVID-19 nationwide, the business of agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) in Ilocos Region continues to grow.

According to DAR-Ilocos Regional Director Primo Lara, from January 2021 to August 2021, the ARBOs' market sales increased by 193 percent compared to last year.

“We are happy and proud of the ARBOs because this is the biggest increase recorded in the entire Philippines,” Lara said.

Lara explained that compared to the market revenue of ARBOs of P54.7 million in 2020, this year they have sold up to P105.3 million.

"As a result, the Ilocos Region has one of the highest market revenues in the country," Lara added.

DAR Assistant Regional Director Ma. Ana Francisco said the department assists ARBOs in their product development and agri-business ventures.

“We help these ARBOs through by providing facilities and equipment for their products, we link them to buyers, and we also provide training on entrepreneurship,” Francisco said.

Among the many DAR-assisted ARBOs of Pangasinan, the Bantog Samahang Nayong Multi-Purpose Cooperative in Asingan earned P29.1 million from January 2021 to July 2021.

“This ARBO engages in raising carabaos. They raked it by selling dairy products mainly, fresh milk and yogurt to school cafeterias and grocery stores,” Francisco said.

The Bantog Samahang Nayon MPC’s newest product are bread called ‘milky buns.’

“The buns are nutritious because they have milk as one of its main ingredients. They are also a big hit among grade school and high school students,” Francisco said.

Another DAR-assisted ARBO, the Gualsic Agriculture Cooperative of Alcala recorded a market sale of P5.2 million from September 2020 to July 2021.

Farmers of the Gualsic Agriculture Cooperative of Alcala deliver vegetables to a municipal jail for the consumption of persons deprived of liberty.

Francisco said that the ARBO earned its profits supplying vegetables to municipal jails in Pangasinan.

“In coordination with BJMP (Bureau of Jail Management and Penology) we connected this ARBO to supply their agri-produce to municipal jails in Pangasinan. This is implemented under the DAR’s partnership program with EPAHP (Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty),” Francisco explained.

Through the DAR-Pangasinan, the ARBOS were commended by the Department’s Support Services Office (SSO) through a memorandum.

The SSO released memorandum number 324 commending the continued perseverance of the farmers in their agri-business ventures.

"Regions I, IV-A, IX, and X are commended for having achieved an increase in sales for the year and are expected to maintain their standing to continuously provide assistance to ARBOs for wider market reach," cited in Memorandum 324.

Among the DAR support services that teach farmers to manage their enterprise are the Village-Level Farm Enterprise Development (VLFED), Farm Business School (FBS), and the Linking Smallholder Farmers to Market and Microfinance (LinkSFarMM).

Through the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP), ARBOs are introduced to institutional buyers.

Mga ARBO ng Ilocos region, mas tumaas ang kita ngayong pandemya

Sa kabila ng patuloy na banta ng COVID-19 sa buong bansa, patuloy na lumalago ang negosyo ng mga agrarian reform beneficiary organization (ARBO) sa rehiyon ng Ilocos.

Ayon kay DAR-Ilocos Regional Director Primo Lara, mula Enero hanggang Agosto, tumaas ng 193 porsiyento ang kita sa pagbebenta ng mga ARBO kumpara noong nakaraang taon.

“Masaya at ipinagmamalaki namin ang mga ARBO dahil ito ang pinakamalaking pagtaas na naitala sa buong Pilipinas,” ani Lara.

Paliwanag ni Lara na kung P54.7 milyon ang kita sa merkado ng mga ARBO noong 2020, ngayong taon naman ay umabot na sa P105.3 milyon ang napagbentahan ng mga ito.

“Dahil dito, ang Ilocos Region ay isa sa mga may pinakamataas na kita sa merkado sa bansa,” dagdag pa ni Lara.

Sinabi ni DAR Assistant Regional Director Ma. Ana Francisco, na ang kagawaran ay tumutulong sa mga ARBO upang mapahusay ang kanilang mga produkto at turuan sila sa pagnenegosyo.

"Tinutulungan namin ang mga ARBO sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pasilidad at kagamitan para sa kanilang mga produkto, ini-uugnay namin sila sa mga mamimili, at nagbibigay din kami ng mga pagsasanay sa pagnenegosyo," sabi ni Francisco.

Ang Bantog Samahang Nayong Multi-Purpose Cooperative sa Asingan, na kabilang sa mga tinulungan ng DAR na mga ARBO ng Pangasinan, ay kumita ng P29.1 milyon mula Enero 2021 hanggang Hulyo 2021.

"Ang ARBO na ito ay nag-aalaga ng mga kalabaw. Malaki ang kanilang kinita sa pagbebenta ng sariwang gatas at yogurt sa mga kapiterya ng mga paaralan at mga grocery stores, "ani Francisco.

Ang pinakabagong produkto ng Bantog Samahang Nayong MPC ay tinapay na tinawag na 'milky buns.'

"Ang mga tinapay ay ginawang masustansya dahil ang pangunahing sangkap nito ay gatas. Gustung-gusto ito ng mga mag-aaral sa elementary at high school,” ani Francisco.

Ang isa pang tinulungan ng DAR na ARBO, ang Gualsic Agriculture Cooperative of Alcala ay nagtala ng kanilang benta na P5.2 milyon mula Setyembre 2020 hanggang Hulyo 2021.

Sinabi ni Francisco na ang ARBO ay kumita ng malaki sa pagsusuplay ng gulay sa mga municipal jail sa Pangasinan.

"Sa koordinasyon namin sa BJMP (Bureau of Jail Management and Penology) ay iniugnay namin ang ARBO upang magsuplay ng kanilang mga gulay sa mga municipal jail sa Pangasinan. Ito ay ipinatupad sa ilalim ng magkatuwang na programa ng DAR na EPAHP (Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty)," paliwanag ni Francisco.

Sa pamamagitan ng DAR-Pangasinan, ang ARBOs ay pinuri ng Support Services Office (SSO) ng kagawaran sa pamamagitan ng isang memorandum.

Inilabas ng SSO ang memorandum number 324 kung saan pinuri nito ang patuloy na pagtitiyaga ng mga magsasaka sa kanilang pakikipagsapalaran sa negosyo.

"Ang Region I, IV-A, IX, and X ay pinupuri sa pagkakamit ng mataas na kita para sa taon at inaasahang mapapanatili nila ang kanilang katayuan upang patuloy na magbigay ng tulong sa mga ARBO para sa mas malawak na maaabot ng merkado," nakasaad sa Memorandum 324.

Kabilang sa mga support services ng DAR kung saan tinuturuan ang mga magsasaka na pangasiwaan ang kanilang mga negosyo ay ang Village-Level Farm Enterprise Development (VLFED), Farm Business School (FBS), at Linking Smallholder Farmers to Market and Microfinance (LinkSFarMM).

Sa pamamagitan naman ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) ay inilalapit ang mga ARBO sa mga malalaking mamimili.