DAR empowers livelihood of Zambo del Norte farmers

The ceremonial turn over of DAR projects to the ARBs of Zamboanga del Norte.

The Department of Agrarian Reform (DAR) in the province of Zamboanga del Norte recently turned over a total of Php 493,000 worth of support services projects to boost the economic lives of agrarian reform beneficiaries (ARBs) in the province.

The support services projects include the Php 413,000 vegetable processing center and Php 80,000 community-managed potable water supply, sanitation and hygiene (CP-WASH) project which were provided to Tamil Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative (TAMARBECO) located in Tamil, Jose Dalman.

DAR-Zamboanga del Norte Provincial Agrarian Reform Program Officer II (PARPO) Arturo Soria said the vegetable processing center would establish a processing center and processing plant that are in accordance to and accredited by Food and Drug Authority-License to Operate (FDA-LTO).

“With this, they could produce safe, quality and market-ready processed food products where they would be able to display and sell their products in leading supermarkets and stores nationwide,” Soria said.

He added that the success of this project would generate more investment, employment and income for the ARBs.

The CPWASH project, on the other hand, would be the vegetable processing center’s source and storage of clean water.

“There are three significant things that give impact to these projects. First, the opportunity to increase the income of our ARBs. Second, the sustainability, if it was well-managed to be functional for a long time, and lastly, the support from the government especially DAR," Soria said.

Meanwhile, TAMARBECO Chairman Joe Ven Requina thanked the DAR for helping the farmers improve their economic lives.

Kabuhayan ng mga magsasaka sa Zambo Norte pinalakas ng DAR

Nagkaloob kamakailan ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan ng Zamboanga del Norte ng may kabuuang halagang Php 493,000 na proyektong magpapalakas sa ekonomiyang pangkabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa lalawigan.

Kabilang sa mga suportang serbisyo ay ang Php 413,000 vegetable processing center at Php 80,000 community-managed potable water supply, sanitation and hygiene (CP-WASH) na ipinagkaloob sa Tamil Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative (TAMARBECO) na matatagpuan sa Tamil, Jose Dalman.

Ayon kay DAR-Zamboanga del Norte Provincial Agrarian Reform Program Officer II (PARPO) Arturo Soria, ang vegetable processing center ay magkakaroon ng processing center at processing plant na sumusunod sa pamantayan ng Food and Drug Authority-License to Operate (FDA-LTO).

“Mula rito makagagawa sila ng malinis, dekalidad at market-ready processed food products na maaaring i-display at ibenta sa mga nangungunang supermarket at tindahan sa buong bansa,” aniya.

Idinagdag din niya na ang tagumpay ng proyektong ito ay makapagdadagdag ng mga kita, trabaho at puhunan para sa mga ARBs.

Samantala, ang CPWASH project ay magbibigay at magiging imbakan ng malinis na tubig na gagamitin para sa vegetable processing center.

“May tatlong mahahalagang bagay na magbibigay ng malaking epekto sa mga proyektong ito. Una, ang oportunidad upang madagdagan ang kita ng mga ARBs. Pangalawa, ang pang-matagalang gamit nito, kung ito ay maayos na napamahalaan upang mas tumagal, at ang huli ay ang suporta ng pamahalaan, lalo na ng DAR,” ani Soria.

Nagpasalamat naman si TAMARBECO Chairman Joe Ven Requina sa DAR dahil sa pagtulong nito upang mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka.