Hangad din ng gobyerno na sana’y pagyamanin ng mga magsasakang benepisyaryo ang lupang natanggap para rin sa ikabubuti ng kanilang pamumuhay at ng kanilang pamilya.