Maaari bang paalisin o tanggalin ng may-ari ng lupa ang kasama sa hindi pagsunod sa kontrata?

Alam niyo ba na may karampatan parusa sa mga kasamà kapag hindi nila nagampanan ang napagkasunduang kontrata? Narito na ang pangatlong episode ng #AskDarla. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery