Ano ang pagkakaiba sa mga pamamaraang pamamagitan at paghuhusga?

Ang pagkakaiba sa mga pamamaraang pamamagitan at paghuhusga naman ang sasagutin dito sa pagtatapos ng unang serye ng #AskDarwin. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery