DAR 2019-nCov o COVID-19 infomercial.

Mga payo ng DAR para mapigilan ang pagkalat ng 2019-nCov o COVID-19. #AgrarianReformPH