Mga payo ng DAR para mapigilan ang pagkalat ng 2019-nCov o COVID-19.