Pansamantala po kayong paglilingkuran ng sumusunod naming mga tanggapan gamit ang nakalistang mga landline at cellphone numbers.