Ang Administrative Order No. 3, Serye ng 2020 ay nagsasaad ng mga kinakailangang kondisyon upang maging kwalipikado bilang mga nagtapos ng kursong agrikultura na maaaring mapagkalooban ng lupang sakahan.