Ang mga karagdagang batayan upang maging isang agrarian reform beneficiary sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).