Nagkaroon ng mas magandang oportunidad ang isang grupo ng mga magsasaka na paunlarin ang kanilang kabuhayan makaraang bahaginan ito ng Kagawaran ng Repormang Pansakahan ng mga kagamitang sa pagpo-proseso ng mga ani nito.