Ang mga residente ng Tondo ay nakapagtanim at nakapag-ani ng spinach, pechay, kangkong at mustasa sa hardin ng gulay, kung saan ang presyo ng spinach, mustasa at pechay ay P30 bawat kilo, habang ang kangkong ay 50 piso bawat kilo lamang.