Ang pangunahing layunin ng proyekto ay itaguyod ang kahalagahan ng pagsasaka sa lungsod at bigyan ng kapangyarihan ang mga naninirahan na magkaroon ng isang alternatibong mapagkukunan ng kita sa pamamagitan ng pagtatanim at pagbebenta ng sariwang gulay.