Ang “harvest festival” sa Quezon City ay ang ikalawang pagkakataon na isinagawa ng DAR sa loob ng dalawang buwan kaugnay ng inilunsad na “Buhay sa Gulay” sa Metro Manila.