Kabilang ang kooperatibang kasapi si Mang Alberto sa mapalad na tumanggap ng mga suportang serbisyong inilalaan ng DAR sa mga magsasakang benepisyaryo sa buong bansa.