Ang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) ay inilunsad ng pambansang pamahalaan bilang tugon sa kagutuman at kahirapan upang direktang makinabang ang mahihirap na sektor ng lipunan.