Agrarian Reform Beneficiaries' Organization sa Palawan, maghahatid ng mga produkto sa ospital upang matiyak ang maayos na kalidad ng pagkain.