Ang pakikipaglaban ng mga magsasaka ay nagsimula noong 1997 nang ang Nemesio Tan landholdings ay napasailalim sa CARP, kung saan ang mga magsasakang-benepisyaryo ay tatanggap sana ng certificates of land ownership award mula sa DAR.