DAR nagbigay ng mga lupain sa 575 magsasaka at 7 rebel-returnee sa Isabela.