DAR nagbuhos ng P107.6-M halaga ng imprastrakura at suportang serbisyo sa Isabela.