Ang dalawang (2) tulay na nagkakahalaga ng P50 milyon bawat isa ay itinayo sa ilalim ng “Tulay ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo” at makatutulong ng malaki sa mga magsasaka ng Isabela sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa mga pamilihan.