Ang Buhay sa Gulay ay isang proyekto ng DAR na naglalayong itaguyod ang urban vegetable gardening at tulungan ang mga naninirahan sa lungsod sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay at pagbebenta sa mga ito.