Kahit sa gitna ng pandemya, nagpapatuloy ang DAR na ipatupad ang mandato nito at binibisita ang iba’t ibang lugar sa kanayunan upang siguraduhin na ang pagpapatupad sa Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ay nasa tamang direksyon.