Si Mang Margarito, 93 taong gulang, ay nagpahayag ng pasasalamat kay DAR Secretary Brother John Castriciones dahil natanggap na niya ang titulo ng lupa na kanyang sinasaka sa loob ng maraming taon.