Ang mga makinarya ay ibinigay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Support for Disaster-Affected Areas Project, at ang mga trak naman ay mula sa Linking Smallholder Farmers to Market with Microfinance Project ng DAR.