DAR nagbigay ng trak, mga makinaryang pangsaka sa organisasyon ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita.