P8.4-M tulay sa Siquijor magdadala ng mga produkto ng mga magsasaka sa mga pamilihan.