Sa isinagawang pamamahagi ng DAR ng ibat-ibang makinaryang pangsaka sa tatlong (3) agrarian reform beneficiary organizations sa Coron, Palawan.