Ang MASS SPECC ay ang pinakamatagal at pinakamalaking pederasyon ng kooperatiba sa bansa na nagbibigay ng edukasyon, teknikal na payo at extension services sa iba't ibang kooperatiba sa buong bansa.