Magkatuwang na ipatutupad ng DAR at ng MASS SPECC ang proyektong Partnership on Agroenterprise Capacity Enhancement upang palakasin ang mga kakayahan at kasanayan ng mga agrarian reform beneficiaries sa pamamahala ng sakahan.