Lubos ang naging pasasalamat ni Aling Leonisa sa DAR sa patuloy nitong pagsuporta sa mga maliliit na magsasakang tulad niya.