Sa isinagawang pamamahagi ng DAR ng mga titulo ng lupa at mga support services package upang mapaunlad ang pamumuhay ng mga agrarian reform beneficiary sa lalawigan ng Tarlac.