[SPLIT News Alert] Nagpasalamat si Mang Rochelle, isa sa napagkalooban ng lupain na bahagi ng Davao National Agricultural School, at nangako na kanilang pagyayamanin ang kanilang lupang tinanggap.