[SPLIT News Alert] Sa isinagawang pamamahagi ng DAR ng mga titulo ng lupa sa 2,773 magsasakang benepisyaryo sa Davao Region.