Ang programa ay naglalayong muling palakasin ang swine industry, partikular na ang mga lugar na naapektuhan ng African Swine Fever, upang mapataas ang populasyon ng baboy at mapatatag ang presyo nito sa merkado.