Patnubay sa pagproseso ng mga aplikasyon para sa iba pang potensyal na agrarian reform beneficiaries (ARBs) ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) na tinukoy sa ilalim ng Executive Order No. 75, serye ng 2019.