Organisasyon ng mga magsasaka sa Central Visayas tumanggap ng mga makinaryang pangsaka.