Hindi na mangangamba si Mang Dionilo dahil lehitimo na siyang may-ari ng lupa. Kabilang siya sa 176 na magsasakang benepisyaryo mula sa Rizal na nakatanggap ng titulo ng lupa. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #SupportServicesDelivery