Hawak na ni Aling Editha ang kanyang titulo ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform (DAR). Malaya na niyang magagawa ang mga plano sa lupang sinasaka. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #SupportServicesDelivery