Kabilang si Mang Vicente sa 176 na magsasakang benepisyaryo mula sa Rizal na mapalad na nakatanggap ng titulo ng lupa sa patuloy na pamamahagi ng DAR ng mga lupang pansakahan. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #SupportServicesDelivery