Hindi maikakaila sa mga ngiti ni Aling Emma ang lubos na kaligayahang nadama matapos na personal na tanggapin ang titulo ng lupa mula kay Secretary John R. Castriciones. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #SupportServicesDelivery