Tuluy-tuloy ang pamamahagi ng Department of Agrarian Reform (DAR) ng mga lupang sakahan sa mga benepisyaryo ng CARP. Kasunod nito ay mga suportang serbisyo na layong mapaunlad ang kanilang natanggap na lupa. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity