Bahagi pa rin ng pagpapaigting ng laban kontra sa lalo pang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery