Mga karagdagang impormasiyon tungkol sa pagpapalabas ng DAR ng Memorandum Circular 2, Series of 2020. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery