Suporta sa sektor ng agrikultura sa harap ng problema ng Covid-19. #AgrarianReformPH #SupportServicesDelivery