Pasasalamat mula sa isang benepisyaryo ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program (EPAHPP) ng DAR.