Patuloy rin ang pamimigay ng DAR ng mga suportang serbisyo para sa mga benepisyaryo na layong mapaunlad ang buhay ng mga magsasaka at ng kanilang pamilya.