153 magsasaka ng Rizal tumanggap ng titulo ng lupa mula sa DAR.