Si Aling Ludivina ay kabilang sa 153 magsasaka na ginawaran ni DAR Secretary John R. Castriciones ng Certificates of Land Ownership Award (CLOAs).