Castriciones administers oath of 18 DAR-Central Luzon personnel

DAR newly-appointed employees took their oath before DAR Secretary held in Clark Freeport Zone, Pampanga

Clark Freeport Zone, Pampanga – Barely a month after promising swift action on all pending employees’ promotion nationwide, Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary John Castriciones, on Monday, July 19, 2021, administered here the oath of office of eighteen (18) DAR-Central Luzon personnel.

“Success is 99% perspiration and 1% inspiration. The tradition of excellence must be performed. We have to give the best of the best of our service to our people. Today is the day of inspiration and tomorrow is the start of perspiration, you need to work hard,” said Brother John to the newly hired and appointed employees who took their oath before him.

Castriciones advised them that they should do their best to serve the public and the people.

DAR Secretary Brother John Castriciones gives his inspirational message during the oath-taking ceremony.

“You were given new positions to help us in implementing our mandate. We will intensify our services to boost the quality of life of the agrarian reform beneficiaries (ARBs),” he said.

DAR-Central Luzon regional director Atty. Maria Celestina M. Tam warmly welcomed and congratulated the 18 employees and said: “We do not hire average employees, we always put a premium on excellence, professionalism, integrity, and commitment.”

Among the 18 employees, fourteen (14) are newly promoted and four (4) are new appointees. The new appointees are not new to the DAR Region 3 as they have served under a contract of service (COS) for several years.

“We have so many reasons to celebrate and be happy about. You have prayed, dreamed, worked, and waited patiently and impatiently for this moment,” she said.

For her part, newly promoted Municipal Agrarian Reform Program Officer of DAR Nueva Ecija Genova U. Talplacido, who has been in the service for 30 years said: “I will continue and improve my service to the farmers, most especially to the agrarian reform beneficiaries.”

Castriciones pinamunuan ang panunumpa ng 18 empleyado ng DAR-Central Luzon

Clark Freeport Zone, Pampanga – Halos isang buwan matapos mangako ng mabilis na aksyon sa lahat ng nakabinbing promosyon ng mga empleyado ng Department of Agrarian Reform sa buong bansa, si DAR Secretary John Castriciones ay nangasiwa ng panunumpa sa panunungkulan noong Lunes, July 19, 2021 ng labingwalong (18) kawani ng DAR-Central Luzon.

“Ang tagumpay ay 99% pagpapawis at 1% inspirasyon. Ang tradisyon ng kahusayan ay dapat makamit. Kailangan nating ibigay ang pinakamagandang serbisyo sa mga tao. Ngayon ay mararanasan ninyo ang inspirasyon, bukas ay ang simula ng pagpapawis, kailangan ninyong magtrabaho,” ani Brother John sa bagong hirang at itinalagang empleyado ng DAR na nanumpa sa kanyang harapan.

Pinaalalahanan sila ni Castriciones na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang magkaloob ng tunay na serbisyo sa publiko at sa mga tao.

"Nabigyan kayo ng mga bagong posisyon upang matulungan kami sa pagpapatupad ng ating mandato. Mas paiigtingin natin ang ating serbisyo upang maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga beneficiaries ng agrarian reform (ARBs),” aniya.

Malugod na tinanggap at binati ni DAR-Central Luzon regional director Atty. Maria Celestina M. Tam ang 18 empleyado at sinabing: “Hindi kami kumukuha ng pangkaraniwang empleyado, parating tinitingnan namin ang kahusayan, propesyonalismo, integridad at commitment."

Mula sa 18 empleyado, labing-apat (14) sa kanila ang bagong promote at apat (4) ang bagong hirang. Ang mga bagong hinirang ay hindi na bago sa DAR Region 3 dahil nagsilbi sila bilang contract of service (COS) sa mahabang panahon.

"Marami tayong dapat ipagdiwang at dahilan upang maging masaya. Ipinagdasal, pinangarap, pinagtrabahuhan at matiyaga ninyong hinintay ang sandaling ito," aniya.

Sa kanyang parte sinabi ni Genova U.Talplacido, bagong promote na Municipal Agrarian Reform Program Officer na 30 taon ng naglilingkod sa DAR: “Ipagpapatuloy at pagbutihin ko ang paglilingkod sa mga magsasaka, higit sa lahat sa mga agrarian reform beneficiaries.”